Language
English پرشین  
 
 
   
 
  

تاریخچه

شرکت گروه صنعتی گناباد در طول چند ده ساله ای که ایجاد شده با کوله باری از تجربه گرانبها در امور تجارت و بازرگانی با کشور شوروی سابق و پس از فرو پاشی شوروی با کشور ها خصوصا ترکمنستان و روسیه و بلاروس همکاری گسترده داشته است و نمایندگی انحصاری تراکتورهای بلاروس و اخیرا نماینده انحصاری تراکتورهای باغی از شرکت هیتنر کرواسی را دریافت نموده و با ورود اولین محموله از این تراکتور ها کیفیت و قدرت و کارائی این دستگاه عینیت رسیده و آنچه انتظار می رفت به انجام رسیده است.

درباره ما

شرکت گروه صنعتی گناباد بسهم خود همواره در جهت اعتلای کشور عزیزمان ایران نهایت سعی و تلاش خود را بعمل آورده و استراتژی و اهداف خود را احیای کار کشاورزی و کمکبه کشاورزان عزیز سر لوحه کار خود قرار داده است و توان بالقوه شرکت و استفاده از تجربیات گرانبهای خود را برای افزایش تولید خصوصا تولیدات کشاورزی اختصاص داده است . باشد تا از این رهگذر خدمتی هر چند نا چیز به این مرز و بوم داشته باشد.

 

  
 

 

 

 

 
 

Gonabad Industrial Group (GIG) company     Copyright  GiG-co.com,  | Privacy Policy 

Design Engines System : www.Aber Shop.com